Nákupní a reklamační řád

Celé Česko čte dětem, o. p. s.

Provozovna (doručovací adresa): Odboje 118/3, 737 01 Český Těšín, Česká Republika

Sídlo (fakturační adresa): Janáčkova 10/1426, 702 00 Ostrava

IČ: 27767612

č.ú.: 204135054/0300

1. O registraci. Prohlašujeme, že data uvedená při registraci slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve společnosti Celé Česko čte dětem, o. p. s. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasíte se zasíláním informačních e-mailů o činnosti Celé Česko čte dětem, o. p. s., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: skanderova@ctemedetem.cz. Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačních podmínek a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován e-mailem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. 

3. Storno objednávky. Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem, případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

4. Druhy dopravy sjednanými přepravci. Podmínky dopravy naleznete zde.

5. Rozpor s kupní smlouvou. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6. Právo. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod) v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti na adrese Smetanova 1912/5, 737 01, Český Těšín. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Ve zvláštních případech může být, s přihlédnutím na okolnosti, prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Do kupní ceny, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.). Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv: na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

7. Doručení a dodací podmínky. Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny. Jak postupovat při vracení zboží: 1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. 2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, zašlete dle popisu níže Vámi zvoleným přepravcem. Jak zásilku připravit: Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicí papír nebo karton tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést), a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace).

8. Způsoby úhrady. Veškeré způsoby úhrady lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

Platba předem – při výběru této možnosti obdržíte zálohovou fakturu se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet.

Dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

Osobní odběr – platíte v hotovosti při osobním odběru.

Platba kartou - Pro úhradu objednávky máte možnost využít platbu kartou online. Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde zadáte údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky. V případě vaší další objednávky jako registrovaného plátce, po potvrzení objednávky, se zobrací pouze krátká notifikace „probíhá platba“, již nebudete směrováni na platební bránu a následně e-shop zobrazí výsledek platby. Převody peněz při platbě kartou jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

9. Bezpečnost. Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

10. Reklamace. V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 7. Obchodních podmínek.

11. Reklamační řád. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady. Musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závad, případně označeným místem závady.

Jak postupovat při reklamaci

1. V případě reklamace doručte, nebo zašlete výrobek na adresu Celé Česko čte dětem, o. p. s., Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín. Přeprava je hrazena nejprve kupujícím. Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicí papír nebo karton tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.

3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno, nebo bude vrácena kupní cena.

5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.

6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody, vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.

9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS.

Obchodní podmínky a reklamační řád jsou účinné od 9. 9. 2015 do odvolání. V případě změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou platné ty podmínky, které byly účinné v době nákupu. Děkujeme za Váš čas věnovaný přečtení obchodních podmínek. Vaše Celé Česko čte dětem, o. p. s.