Poděkování

Na tomto místě chceme poděkovat dobrým duším, bez nichž by regály našeho e-shopu zely prázdnotou.

Členům týmu společnosti Zebu:

- Jiřímu Kubicovi
- Tomáši Davidovi
- Kristýně Kozelské

Spolupracujícím grafikům a výtvarníkům:

- Lukáši Kubáčovi za návrh Žabáka
- Lukáši Henzlovi
- Aleši Nowákovi
- Lucii Sáře Závodné
- Petru Buchovi
- Manueli Pradovi
- Evě Nagajdové
- Jiřímu Ratajovi

Děkujeme!